Hou Maritime Idrætsefterskole opfører moderne multihus

Efterskolens gamle administrationsbygning lader livet og giver plads til opførelse af en moderne hovedbygning på 1.050 m2. Den nye to etagers konstruktion bliver skolens hjerte for både elever og ansatte og skal rumme moderne undervisningslokaler, fælles caféområde, medarbejderlounge, mødelokaler og kontorer

”Grundidéen med vores nye hus og indretningen er, at mennesker skal kunne mødes på kryds og tværs. Når veje krydses, i det fysiske møde, opstår muligheden for udvikling og relationer. Det er vigtigt, og det ønsker vi at understøtte, når vi laver efterskole”, fortæller forstander Peter Gordon, og tilføjer:

”Huset skal samtidig rumme mangfoldigheden af funktioner. Både elever, forældre og medarbejdere vil have deres gang i den nye bygning, og den skal derfor facilitere både undervisning, fritid og administration. Det bliver vores hjerte”.

For at fastholde fokus på mødet mellem mennesker har begrebet samtalekøkken været omdrejningspunktet for indretning af bygningens caféområde. Det bliver her man mødes i gruppearbejde, her man får sin kaffe, eleverne møder ind efter weekenden med mulighed for at slå sig ned for en impulsiv snak med en kammerat, ligesom området indbyder til hygge og socialt samvær i hverdagen.

Se videoen, hvor skolens gamle administrationsbygning rives ned (Facebook)

HMIs hjerte binder skolen sammen

Drivkraften for det nye ’multihus’ var oprindelig en forbedring af undervisningslokalerne. Et stigende antal elever på skolen har gennem tiden lagt pres på de nuværende lokaler. Behovet for flere kvadratmeter, mere moderne AV-løsninger og et ønske om at kunne tilbyde differentieret undervisning i mindre grupper har været presserende. Samtidig har et ønske om at elever og medarbejdere ser hinanden i flere forskellige sammenhænge, haft stor betydning for husets tilblivelse.

”Når jeg fremover skal holde et kort møde med en samarbejdspartner eller drikke en kop kaffe med en kollega, kan vi sidde i caféområdet og være synlige for andre, også for de elever, som har gruppearbejde. Eleverne får således en forståelse af, at der sker mange forskellige ting på en efterskole og i verden omkring dem”, udtaler Peter Gordon.

Udover at den nye bygning er både moderne og tidssvarende skal den også binde skolens forskelligheder sammen. HMI består af både gamle, charmerende murstensbygninger og ældre træbygninger. Den nye bygning opføres i træ, ligesom det gamle feriehjem og ønsket er at forbinde de 2 sider af villavej, samtidig med en ide om at trække det strandlige miljø tættere på, forklarer forstanderen.

 

Inspiration fra Dokken i Århus

Byggeriet er planlagt til at være færdig og klar til næste skoleår, søndag den 8. august 2021. A/S Nortvig i Horsens er totalentreprenør på projektet og har været en tæt og idérig samarbejdspartner i planlægningsprocessen. Skolens ønske om at opføre et bæredygtigt hus, både hvad angår miljø og et sundt indeklima, har haft høj prioritet i planlægningsprocessen.

Gennem de sidste seks år har der været mange overvejelser og forskellige skitser i spil, og bygningens placering har været drøftet og ændret af flere omgange. Tidligere bestyrelsesmedlemmer har derfor også store aktier i den endelige løsning, understreger Peter Gordon.

Inspirationen til bygningen er blandt andet hentet fra Dokken i Århus, smiler forstanderen og forklarer:
”På Dokken sker mange ting på én gang. En holder pause, nogle holder møder og andre er på vej til et foredrag. Sådan er det også hos os – et Mini-dokken i Hou”.

28. januar 2021