Boglige fag

Undervisning i folkeskolens almindelige prøvefag

Hver dag underviser vi dig, der går i 10. klasse, i folkeskolens almindelige prøvefag. Det er de boglige fag: dansk, matematik og engelsk (samt tysk eller fransk og fysik som tilvalg). Disse fag afslutter du fuldstændig som i folkeskolen med Folkeskolens 10. klassesprøve.

Går du i 9. klasse på HMI, modtager du undervisning i de obligatoriske fag og afslutter med Folkeskolens 9. klasseprøve.

Fransk undervisning i 9. kl. og 10. klasse på HMI forudsætter, at du har haft fransk før. Læs mere om fransk undervisning på HMI

 

Prøvefri (9. klasse historie og kristendom)

Hou Maritime Idrætsefterskole er fritaget fra at afholde prøve i kristendomskundskab og historie.

Vi afholder ikke prøver i kristendomskundskab og historie. Undervisningen i historie foregår i vores historietimer og i Fællesfag.

Det er dog stadig muligt for 9. klasse elever at aflægge en fuld FSA-prøve, da et andet fag inden for den humanistiske prøvepakke i så fald vil blive udtrukket.

 

Fællesfag på HMI

Fællesfag er et fag, som samler skolen og tager udgangspunkt i almengyldige, menneskelige temaer. Faget skal give vores unge mennesker en forståelse af, hvem de er som mennesker, hvordan samfundet er bygget op, og hvordan de som enkeltindivider indgår i et forpligtende fællesskab.
Vi tager udgangspunkt i fortællinger, som binder os sammen.

Fællesfaget et dannelsesfag, hvor temaer bestemmer indholdet. Temaer som fortællinger, livsoplysning, demokrati, medborgerskab, dannelse, sundhed og trivsel, etik og moral vil være omdrejningspunkter for indholdet af fællesfag.

Historie og kristendom er en obligatorisk del af faget og vil være indeholdt i de forskellige temaer igennem året.

Vores mål er igennem aktiv medinddragelse at udvide elevernes horisont og udvikle dem fysisk og mentalt på forskellige måder, inde og ude, i større eller mindre grupper.

Faget er for alle elever i både 9. og 10. klasse.

Din faglige udvikling

Et lærerteam er tilknyttet din klasse. Dit lærerteam involverer sig aktivt og holder sig hele tiden informeret om dig og din klasses faglige udvikling og trivsel.

I løbet af skoleåret bliver du indbudt til to faglige samtaler i dansk og matematik. På baggrund af disse samtaler lægger du sammen med dine faglærere en plan for den kommende skoleperiode og for tiden efter HMI.

 

Ordblindhed

Kan man som ordblind gå på HMI? Det spørgsmål får vi jævnligt stillet af forældre, som har et barn med ordblindhed eller læse-skrivevanskeligheder, der er interesseret i et efterskoleophold på HMI. Og svaret er ‘Ja, det kan man’.

En ordblindeefterskole er vi dog ikke, og det skal man som elev og forældre være klar over. Vi kan ikke tilbyde de samme forhold, som ordblindeefterskolerne kan, fx niveaudelt undervisning på små hold og særlig fokus på, hvordan man anvender kompenserende hjælpemidler.

Inden indmeldelse anbefaler vi derfor altid en dialog med skolen, så du kan tage det valg, som er bedst for dig.

ça va bien?

Alle elever får undervisning i matematik på HMI

Gruppearbejde er en del af undervisningen

Kompetente og imødekommende lærere gør en forskel