Boglige fag

Undervisning i folkeskolens almindelige prøvefag

Hver dag underviser vi dig, der går i 10. klasse, i folkeskolens almindelige prøvefag. Det er de boglige fag: dansk, matematik og engelsk (samt tysk eller fransk og fysik som tilvalg). Disse fag afslutter du fuldstændig som i folkeskolen med Folkeskolens 10. klassesprøve.

Går du i 9. klasse på HMI, modtager du undervisning i alle de obligatoriske fag og afslutter med Folkeskolens 9. klasseprøve.

Fransk undervisning i 9. kl. og 10. klasse på HMI forudsætter, at du har haft fransk før. Læs mere om fransk undervisning på HMI

Din faglige udvikling

Et lærerteam er tilknyttet din klasse. Dit lærerteam involverer sig aktivt og holder sig hele tiden informeret om dig og din klasses faglige udvikling og trivsel.

I løbet af skoleåret bliver du indbudt til to faglige samtaler i dansk og matematik. På baggrund af disse samtaler lægger du sammen med dine faglærere en plan for den kommende skoleperiode og for tiden efter HMI.

ça va bien?

Alle elever får undervisning i matematik på HMI

Gruppearbejde er en del af undervisningen

Kompetente og imødekommende lærere gør en forskel