Undervisning

Sportsefterskole med høj faglighed

Eleverne følger undervisning i to linjefag ved siden af folkeskolens almindelige, boglige prøvefag. Vi har i øjeblikket en 9. klasse og seks 10. klasser.

Høj faglighed i alle fag lægger vi stor vægt på – det gælder både de boglige prøvefag og linjefagene. Engageret og motiveret undervisning er med til at sikre den nødvendige fordybelse i hvert eneste fag.

Kompetente og imødekommende lærere står for at uddanne dig og dine kammerater, så I har mulighed for at tage afsked med et efterskoleophold på HMI som engagerede, rummelige og vidende unge mennesker!

Bestil en rundvisning og oplev hvordan sport og efterskole i stærk forening skaber et spændende, intenst og lærerigt miljø.

 

Læs mere om Boglige fag

Læs mere om Linjefag

Læs mere om Projektklassen

Se Byg dit eget skema

 

Faglig profil

HMI vægter kvalificeret samarbejde og faglig fordybelse.
Vi er en prøveforberedende skole, der gennem varieret undervisning, tilgodeser elever på flere niveauer. Vi arbejder frem mod den enkelte elevs almene dannelse og uddannelsesparathed.

 

Vi tilbyder

 • Dygtige og fagligt engagerede lærere
 • Tværfaglige projekter
 • Samarbejde i studiegrupper
 • Faglige dage til fordybelse i faget
 • Personlige fag- og dannelses samtaler
 • Lektiecafe
 • IT som hjælpemiddel

 

Vi forventer

 • At du er nysgerrig, deltagende og aktiv
 • At du har lyst til udfordring
 • At du tager medansvar
 • At du har vilje til samarbejde
 • At du er udholdende, er velforberedt og overholder aftaler
 • At du møder til tiden

 

Lektielæsning

Engageret og motiveret undervisning gør det ikke alene – på HMI får du også lektier for. Hver aften er der studietid.

I studietiden er der ingen aktiviteter, og der skal være stille på hele skolen. Denne tid giver dig arbejdsro til at få lavet lektier og til at forberede dig på morgendagens undervisning.

I studietiden er der to lærere: Den ene står klar til at hjælpe i studiecaféen, og den anden går rundt på værelserne og tilbyder sin hjælp.

 

Fællestimer

Vi har sangtime og fællestimer hver uge på HMI. Kendetegnet for fællestimerne er, at samtlige elever samles i et stort fællesskab til samtaler, sang eller fortælling der folder livet ud. Vi kan bl.a.:

 • Fortælle historier
 • Tale om Kierkegaard
 • Snakke om de store spørgsmål i livet
 • Tale om moral
 • Dele ud af vores erfaringer – og bede om dine
 • Hygge os sammen
 • Tage aktuelle problemer op

 

Skolevejledning

Årsplan

Her ser du HMI’s årsplan for skolevejledningen.


Vejleder

Ditte Marie Jensen


Formål

På vejledningsområdet er det HMIs mål, gennem en sammenhængende hverdag, at skabe et kvalificeret selvstændigt valg med hensyn til din fremtid. Dette sker gennem et tæt samarbejde blandt alle ansatte, ikke mindst gruppelærer og skolevejleder. Det tilstræbes:

 • At give eleverne alsidig information som baggrund for at kunne vælge
 • At bevidstgøre eleverne om egne potentialer og udfordringer
 • At tilbyde kvalificeret individuel rådgivning efter behov
 • At guide eleverne i informationssøgning, interaktive vejledningsværktøjer samt muligheden for e-vejledning
 • At orientere om internationale uddannelses- og arbejdsmuligheder efter behov
 • At arbejde med den enkeltes uddannelsesplan
 • At assistere elev og forældre omkring optagelse til ungdomsuddannelserne

Alle elever har en samtale med deres gruppelærer i starten af skoleåret. Her starter det indledende arbejde til den uddannelsesplan, som hver elev skal arbejde med året igennem, og som danner grundlag for elevens optagelse på en ungdomsuddannelse.

Samtalen og senere følgende evalueringer omhandler udover skolevejledningen elevens hele menneskelige udvikling – psykisk, fysisk, fagligt og socialt.

 

IT

På HMI er IT en central del af daglige undervisning. Størstedelen af al vores undervisningsmateriale er i dag tilgængeligt digitalt.

Forventningerne er derfor, at den enkelte elev medbringer en bærbar computer og selvom mange har smartphones, der kan meget, dækker de ikke de behov, der er til undervisningen.

Kravet til den enkelte elevs computer er, at den er velfungerende, og at der kan installeres Office 365-programmer på den. HMI har licenser til Office pakken, som vi stiller til rådighed i skoleåret. Chromebooks lever ikke op til ovenstående, da der ikke kan installeres programmer på dem. Vi anbefaler derfor ikke Chromebooks.

Vi forventer endvidere, at den enkelte medbringer sin computer til al undervisning, samt at udstyret altid er opladet og klar til at håndtere de opgaver, som undervisningen stiller.

Der er på HMI et fuldt udbygget trådløst netværk, der dagligt er åbent i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 23.30.

Hvis I har spørgsmål af teknisk art, kan I kontakte Michael Alkjærsig Villadsen på mv@hmi.dk.

Øvrige spørgsmål kan stilles til pædagogisk leder Katja Sølvsten Thomsen.

HMI tilbyder fransk undervisning i 9. og 10. klasse

Kompetente lærere er ved din side igennem hele skoleåret

Franskholdet træner både løb og diktat på én gang med dagens Løbediktat

Fællessang bidrager til fællesskabsfølelsen. Vi synger sange fra både Efterskolesangbogen og Højskolesangbogen

Linjeundervisning består både af teoretisk og praktisk undervisning

Gruppearbejde er en del af undervisningen på HMI

I studietiden har du mulighed for at få hjælp af en lærer

Undervisningen foregår flere steder på HMI