fbpx

Boglige fag

Hver dag underviser vi dig i folkeskolens almindelige prøvefag. Det er de boglige fag dansk, matematik og engelsk (tysk eller fransk og fysik som tilvalg), og dem afslutter du fuldstændig som i folkeskolen Folkeskolens 10. klassesprøve.

Går du i 9. klasse har du alle de obligatoriske fag og afslutter med Folkeskolens 9. klasseprøve.

Din faglige udvikling

Et lærerteam er tilknyttet din klasse. Dit lærerteam involverer sig aktivt og holder sig hele tiden informeret om dig og din klasses faglige udvikling og trivsel. Du bliver i løbet af skoleåret indbudt til to faglige samtaler i samtlige fag, og på baggrund af disse samtaler lægger du sammen med dine faglærere en plan for den kommende skoleperiode og for tiden efter HMI.

Læs mere om faglighed på HMI her.