fbpx

Skolevejledning

Årsplan 

Du kan finde en årsplan for skolevejledningen her.

Vejledere

  • Ditte Marie Jensen

Formål

På vejledningsområdet er det HMI’s mål, gennem en sammenhængende hverdag, (undervisning, vejledning, gruppelærerkontakt, samvær med mere), at skabe grobund for et kvalificeret selvstændigt valg med hensyn til den enkelte elevs fremtid. Dette sker gennem et tæt samarbejde blandt alle ansatte, ikke mindst gruppelærer og skolevejleder. Det tilstræbes:

  • At give eleverne alsidig information som baggrund for at kunne vælge.
  • At bevidstgøre eleverne om egne potentialer og begrænsninger.
  • At tilbyde kvalificeret individuel rådgivning efter behov.
  • At træne eleverne i informationssøgning, interaktive vejledningsværktøjer samt muligheden for e-vejledning.
  • At orientere om internationale uddannelses- og arbejdsmuligheder efter behov.
  • At arbejde med den enkeltes uddannelsesplan.
  • At assistere elev og forældre omkring optagelse til ungdomsuddannelserne.

Alle elever har en samtale med deres gruppelærer i starten af skoleåret. Her starter det indledende arbejde til den uddannelsesplan, som hver elev skal arbejde med året igennem, og som danner grundlag for elevens optagelse på en ungdomsuddannelse.

Samtalen og senere følgende evalueringer omhandler udover skolevejledningen elevens hele menneskelige udvikling – psykisk, fysisk, fagligt og socialt.

Alle elever vil i starten af skoleåret få præsenteret årsplan for skolevejledningen. Det er afgørende, at skolevejledningen foregår indenfor rammerne af skolens formål – at det er de værdier, som skolen repræsenterer, der er styrende.

Der lægges vægt på tillid og ansvar, krav og konsekvens, fællesskab og udvikling af den individuelle personlighed samt styrkelse af selvværdsfølelse og hele menneskelige udvikling.