Nyheder om kompenserende teknologi og hjælpemidler – udgives af Hjælpemiddelinstituttet
Del
|
RSS

Nyhedsbrev

Der udsendes ikke længere nyhedsbreve fra det tidligere Hjælpemiddelinstitut. Ønsker du fortsat at modtage aktuelle nyheder og oplysninger om kurser/konferencer på området, kan du tilmelde dig Socialstyrelsens nyhedsbrev. 
 

 

Nyhedsbrev

Abbonér på Socialstyrelsens nyhedsbrev, hvis du fortsat ønsker at blive opdateret med nyheder samt kurser/konferencer inden for hjælpemiddelområdet.
Der arbejdes på en løsning, hvor du særskilt kan abbonere på nyheder om hjælpemidler. Indtil videre skal du vælge områderne 'Ældre' og 'Handicap'.
 

Effekter af hjælpemidler til kommunikation og information
Antallet af effektstudier af hjælpemiddelindsatser stiger hastigt ligesom antallet af reviews, der forsøger at samle og vurdere studiernes resultater. For at give et mere overskueligt billede af den eksisterende viden, der findes på de enkelte hjælpemiddelområder, udgav fire skandinaviske forskere i 2010 et overview, hvori alle relevante reviews blev gennemgået og kvalitetsvurderet.
Farvel til Hjælpemiddelinstituttets tidsskrifter
Det nummer af »teknologi & handicap, du sidder med i hånden, er det sidste i en lang række magasiner, Hjælpemiddelinstituttet har udgivet gennem årene.
Sociologiske perspektiver på sociale medier
De faste holdepunkter forsvinder. Men det gør behovet for dem ikke.
Et lille område, der kræver stor viden
Det er efterhånden fire år siden, at Randers Kommune i lighed med landets øvrige kommuner overtog bevillingen af kommunikationshjælpemidler fra amterne, som nu er nedlagt. Fra nytår tager kommunen alle sager hjem, og det stiller store krav til visitatorerne i kommunens hjælpemiddelenhed.
Det sidste skridt er det sværeste
Velfærdsteknologi har indtil videre fyldt mere i debatten end ude i praksis, men det begynder der langsomt at blive lavet om på. Teknologi & handicap har talt med Rikke Sølvsten Sørensen fra Servicestyrelsen, som fortæller om det komplicerede arbejde med at få afprøvet teknologierne, og om hvorfor de projekter, der ikke munder ud i, at teknologien bliver en del af driften, også er vigtige.

Rikke Sølvsten Sørensen er leder af Servicestyrelsens velfærdsteknologiprogram, som har til formål at udbrede velfærdsteknologi på det sociale område.

»Langt hen ad vejen har det været på ældreområdet eller i sundhedssektoren, at fokus har ligget. Men vi har også et par projekter på handicapområdet, vi har søgt projekter på børn- og ungeområdet, og vi håber også på at kunne udbrede til udsatteområdet,« fortæller Rikke Sølvsten Sørensen.

Socialstyrelsen - Telefon: +45 72 42 41 00 - Email: ViHS@Socialstyrelsen.dk