Nyheder om kompenserende teknologi og hjælpemidler – udgives af Hjælpemiddelinstituttet
Del
|
RSS

Nyhedsbrev

Der udsendes ikke længere nyhedsbreve fra det tidligere Hjælpemiddelinstitut. Ønsker du fortsat at modtage aktuelle nyheder og oplysninger om kurser/konferencer på området, kan du tilmelde dig Socialstyrelsens nyhedsbrev. 
 

 

Nyhedsbrev

Abbonér på Socialstyrelsens nyhedsbrev, hvis du fortsat ønsker at blive opdateret med nyheder samt kurser/konferencer inden for hjælpemiddelområdet.
Der arbejdes på en løsning, hvor du særskilt kan abbonere på nyheder om hjælpemidler. Indtil videre skal du vælge områderne 'Ældre' og 'Handicap'.
 

Bevilling af it-hjælpemidler helt uden bøvl
I Nordjylland har Thy-Mors HF & VUC sammen med region og kommuner fundet en model for problemfri bevilling af it-støtte. Nøglen er et godt samarbejde mellem undervisere, kursister og myndigheder. Samtidig bakker flere af områdets private virksomheder op.
Mulighedernes land
Den interaktive netportal Second Life er andet og mere end underholdning og kuriøse outfits. I en virtuel verden, hvor man kan det hele og selv bestemmer sit udseende, kan handicappede leve et andet liv. Men den parallelle verden er også ideel til kurser, møder og undervisning, mener talepædagog og master i ikt og læring Ragnhild Engen.
De sociale medier skal i brug
Ikt-rådgiver Carol Allen fra North Tyneside i England har flere gange øset ud af sin ekspertise på HITmesse. På årets messe fik Teknologi & handicap en snak med hende om de sociale medier og deres potentiale for personer med funktionsnedsættelser.
Carol Allen opfordrer fagpersoner til at springe ud i brugen af sociale medier.
Det sidste skridt er det sværeste
Velfærdsteknologi har indtil videre fyldt mere i debatten end ude i praksis, men det begynder der langsomt at blive lavet om på. Teknologi & handicap har talt med Rikke Sølvsten Sørensen fra Servicestyrelsen, som fortæller om det komplicerede arbejde med at få afprøvet teknologierne, og om hvorfor de projekter, der ikke munder ud i, at teknologien bliver en del af driften, også er vigtige.

Rikke Sølvsten Sørensen er leder af Servicestyrelsens velfærdsteknologiprogram, som har til formål at udbrede velfærdsteknologi på det sociale område.

»Langt hen ad vejen har det været på ældreområdet eller i sundhedssektoren, at fokus har ligget. Men vi har også et par projekter på handicapområdet, vi har søgt projekter på børn- og ungeområdet, og vi håber også på at kunne udbrede til udsatteområdet,« fortæller Rikke Sølvsten Sørensen.

Service køber man sig til
Når landets politikere stiller krav til kommunerne om at løfte serviceniveauet og samtidig beder kommunerne spare på området, går det ud over velfærden og borgerne. Det mener Knud Aarup, social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune. Alligevel mener han, at der er grund til at holde fast i velfærdstanken.

Socialstyrelsen - Telefon: +45 72 42 41 00 - Email: ViHS@Socialstyrelsen.dk