Nyheder om kompenserende teknologi og hjælpemidler – udgives af Hjælpemiddelinstituttet
Del
|
RSS
Portrætfoto af Lilly Jensen

Nyhedsbrev

Abbonér på Socialstyrelsens nyhedsbrev, hvis du fortsat ønsker at blive opdateret med nyheder samt kurser/konferencer inden for hjælpemiddelområdet.
Der arbejdes på en løsning, hvor du særskilt kan abbonere på nyheder om hjælpemidler. Indtil videre skal du vælge områderne 'Ældre' og 'Handicap'.
 

Brug af enkle hjælpemidler til at støtte selvstændighed i daglige gøremål hos ældre mennesker

På den europæiske konference om hjælpemidler, som AAATE (Association for Advancement of Assistive Technology in Europe) afholder hver andet år, fremlagde en hollandsk forsker en undersøgelse, der havde til formål at udvikle en ’værktøjskasse’ med information og enkle redskaber, der med udgangspunkt i ældre menneskers behov kunne støtte selvstændig livsførelse og uafhængighed.
Af: Lilly Jensen
Dato: 14-02-2012

Det var en anderledes undersøgelse, som måske kan bidrage til ideer inden for den danske hjælpemiddelformidling.
Forskeren konstaterer indledningsvis, at hollandske ældre gerne vil fortsætte med at leve i egne hjem og samtidig have oplevelsen af uafhængighed og god livskvalitet. Forskeren ville gerne finde ud af, om brugen af simple hjælpemidler til støtte i udførelsen af daglige gøremål kunne bidrage til dette.
For at finde frem til, hvilke vanskeligheder ældre over 65 år måtte opleve i hjemmet i dagligdagen, blev der foretaget et mindre litteraturreview, som frembragte en liste over vanskeligheder. For at kvalificere dette grundlag blev listen brugt sammen med dele af COPM (Canadian Occupational Performance Measure (se http://www.hmi.dk/page1823.aspx?q=copm) til at interviewe 25 personer fra undersøgelsesgruppen, 48 ældre mødt på gaden samt en gruppe af eksperter inden for hjælpemiddel- og ældreområdet. Desuden blev interviewskemaer sendt til 26 terapeuter og til fem producenter.

Liste over problemer
De indhentede data fra interviewene blev analyseret og en liste over de ti hyppigste problemer, som ældre oplever, blev udarbejdet. Det var følgende:
1. At gå inden- og udendørs
2. Gå op af trapper
3. tunge husholdningsopgaver
4. At vaske hele kroppen
5. Personlig hygiejne/at klæde sig af og på
6. Sætte sig og rejse sig
7. Bøje sig forover
8. Købe madvarer
9. Tilberede måltider
10. Række over skulderhøjde

Ved brug af en hollandsk hjælpemiddeldatabase identificerede en ekspertgruppe herefter, hvilke almindelige hjælpemidler der eventuelt ville kunne afhjælpe de nævnte problemer. Kriterierne for valg af hjælpemidlerne var følgende: De måtte gerne kunne afhjælpe andre problemer end dem, der er nævnt, hjælpemidlet skulle ikke ligne et decideret handicaphjælpemiddel, det skulle være af en god kvalitet og let at flytte rundt, og så skulle det kunne bruges umiddelbart uden forudgående instruktion fra en fagperson. Desuden måtte prisen ikke være højere end 900 kr. Der blev udarbejdet en brugsanvisning for hvert produkt og en slags vejledning med løsningsforslag til de fem første problemer, som de ældre oplevede.

Det kom i kassen
Efter en vurdering af en fokusgruppe af ældre kom værktøjskassen således til at indeholde:
• Indkøbstaske på hjul med et sæde til at folde ud
• Gribetang
• Glasåbner
• Støttegreb med sugekopper
• Rengøringsklud af mikrofibre
• Badebørste med langt greb
• Non-slip-rulle
• Langt skohorn
• Guide om selvstændighed og ældre
• Guide til at løse vanskeligheder I dagligdagen
• Brugervejledning til alle produkter

Herefter udleveredes ’værktøjskassen’ gratis til 100 ældre over 65 år, der levede selvstændigt med eller uden partner i egen bolig. Gennemsnitsalderen var 75. De blev interviewet to-tre uger efter modtagelsen af kassen og igen efter tre til fire måneder om deres brug af og erfaringer med hjælpemidlerne samt om deres mening om kassens indflydelse på selvstændighed, autonomi og livskvalitet.
Glade ældre
Analysen af data fra disse interviews viste for det første, at de ældre var glade for ’værktøjskassen’ og informationerne. Næsten alle brugte flere af hjælpemidlerne og fortsatte med at bruge dem. Der viste sig endda en forøgelse af brugen efter tre-fire måneder. Rengøringskluden og glasåbneren var de hyppigst brugte og støttegrebet var det mindst brugte. Samtidig udtrykte 80% af de ældre, at ’værktøjskassen’ gav dem mulighed for at leve selvstændigt i længere tid, og at de var tilfredse med løsningerne.
Endvidere udtrykte de ældre i forsøget, at de bestemt selv gerne ville købe lignende produkter, og de ønskede, at de kunne få mere information om dagligdagshjælpemidler, fx via showrooms, hvor ældre mødes eller via udsendelser fra en lokal tv-station.
Forskeren konkluderer, at en sådan værktøjskasse med enkle hjælpemidler og informationer om at takle vanskeligheder kan bidrage til at ældre, der stadig bor i egen bolig, kan blive boende i længere tid, fordi de i højere grad selvstændigt kan udføre daglige gøremål. Derfor kunne en sådan værktøjskasse eventuelt også udsætte behovet for hjælp fra hjemmeplejen. Desuden forøger dette hjælpemiddelinitiativ modtagernes viden om muligheder for at afhjælpe deres vanskeligheder og dermed også deres mestrings- og problemløsningsrepertoire.
Forskeren konkluderer til sidst, at der bør foretages flere undersøgelser med denne type løsninger – især for at vurdere cost-effektiviteten.

 

Litteratur:
Heijkers J. Schoonbrood FJE. Witte LP. Supporting autonomy in the aging population by using low tech assistive devices. In Everyday Technology for Independence and Care. G.J. Gelderblom et al. (Eds.)IOS Press, 2011: 20-25

Lignende nyheder

Socialstyrelsen - Telefon: +45 72 42 41 00 - Email: ViHS@Socialstyrelsen.dk