Nyheder om kompenserende teknologi og hjælpemidler – udgives af Hjælpemiddelinstituttet
Del
|
RSS
Portrætfoto af Kirsten Drivsholm og Karen Hjort

Nyhedsbrev

Abbonér på Socialstyrelsens nyhedsbrev, hvis du fortsat ønsker at blive opdateret med nyheder samt kurser/konferencer inden for hjælpemiddelområdet.
Der arbejdes på en løsning, hvor du særskilt kan abbonere på nyheder om hjælpemidler. Indtil videre skal du vælge områderne 'Ældre' og 'Handicap'.
 

Kombination af specialer giver gode løsninger

En kvinde i Vejle søgte kommunen om støtte til en handicapbil. Godt samarbejde mellem flere ergoterapeuter med hver sit speciale betød, at hun ud over at få en velindrettet bil også fik løst et invaliderende siddestillingsproblem.
Af: Pernille Bonne Rasmussen
Dato: 02-01-2012

Da ergoterapeut Kirsten Drivsholm fra Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle fik en kommunal bilsag ind, fik hun ved første møde med den kvindelige ansøger hurtigt en fornemmelse af, at der skulle mere end bare en handicapbil til. Kirsten Drivsholm gik derfor ud af sit kontor i centrets stueetage, drejede til venstre og var med to skridt inde på kollega Karen Hjorts kontor.

Hvad der herefter skete er et godt eksempel på, at det kan være givtigt at inddrage andre fagspecialer, når en borger skal udredes og en sag behandles. På Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle sidder ergoterapeuter med forskellige specialer dør om dør. På den måde kan de hurtigt trække på hinandens viden og ekspertise. Det er en stor fordel i sagsbehandlingen, for nogle gange kan fx en bilsag godt handle om andet og mere end at finde den rette bil og indretning.


Bilen var det mindste af det hele

Karen Hjort behøvede ikke at kaste mere end ét blik på kvinden for at konstatere, at hun havde store siddestillingsproblemer, ikke bare i forhold til bilen, men i det hele taget. En handicapbil var derfor kun en del af løsningen.

Den vurdering meldte Kirsten Drivsholm tilbage til kommunen, der henvendte sig til VISO for hjælp til udredningen med anbefaling om at bruge Center for Kommunikation og Hjælpemidler som konsulenter. På den måde landede siddestillingsdelen af sagsbehandlingen på kollegaen Karen Hjorts bord.

Borgere, kommuner og VISO

Center for Kommunikation og Hjælpemidler er et regionalt videnscenter. Centret henvender sig til borgere med nedsat funktionsevne samt personale i kommunerne og på regionens institutioner. Det vil sige, at husets ca. 40 konsulenter bl.a. udreder, afprøver og anbefaler løsninger i sager om hjælpemidler for forskellige kommuner i Region Syddanmark. Center for Kommunikation og Hjælpemidler har en basisaftale med kommunerne Vejle og Kolding, mens andre kommuner køber ydelser efter behov. Nogle af centrets medarbejdere er desuden tilknyttet VISO som konsulenter. Konsulenterne arbejder både med lette og svære sager.

En grundig analyse er altafgørende

Sagen med kvinden, startede som en bilsag, blev dog hurtigt mere omfattende, men også mere spændende for konsulenterne. Det hele endte med en god løsning og en meget glad borger.

”Hun havde meget svære og komplicerede funktionsnedsættelser kombineret med store smerter efter en operation omkring bækkenet. Hun manglede balance og stabilitet og havde derfor svært ved at sidde i en bil. Det var ikke noget, der kunne løses ved et almindeligt specialsæde,” forklarer Kirsten Drivsholm, der understreger vigtigheden af en grundig analyse og afprøvning.

”Vi laver altid konkrete afprøvninger og gerne samme dag, som vi holder det første møde. Det kan tage alt fra en halv til to en halv time,” siger hun.

Behovsanalyse er nøglen

Da Karen Hjort fik sagen gik også hun i gang med et grundigt analysearbejde.

”Man er nødt til at se på alle aktiviteter i løbet af et døgn for at få et klart billede af, hvad der skal til. Kvinden her havde både problemer med siddestilling, med at ligge godt om natten og med at komme omkring, så det krævede både en fysisk undersøgelse og en undersøgelse af hendes aktivitetsniveau at finde frem til den rette løsning,” forklarer hun.

Center for Kommunikation og Hjælpemidler har sit eget ’testlaboratorium’ bestående af en stor udstilling, der fylder det meste af husets stueetage. Her kan konsulenterne ved hjælp af et bredt udsnit af hjælpemidler prøve løsninger til at afhjælpe forskellige funktionsnedsættelser. De kan bl.a. afprøve boligindretningsløsninger i både køkken og badeværelse samt sejl, lifte, bilsæder og forskellige typer af siddepuder.

Sædet og puden var det svære

Da Kirsten Drivsholm og Karen Hjort fik sagen, havde kvinden allerede en lang række hjælpemidler til rådighed, heriblandt tre stokke, et trehjulet elkøretøj og en manuel kørestol.

Kravet til bilen var derfor, at der skulle være godt med plads, og så selvfølgelig at kvinden skulle kunne sidde ordentligt i den.

”Bilen var let nok at finde frem til ud fra krav og behov. Hun kunne ikke bruge højre ben, så vi måtte flytte bremsepedal og speeder, men den egentlige hurdle var sædet,” fortæller Kirsten Drivsholm.

Via VISO blev der på Center for Kommunikation og Hjælpemidler foretaget en siddestillingsanalyse af Karen Hjort, hvor man udredte siddestillingsproblematikken og løsningsmulighederne. I samarbejde med et firma blev der specialfremstillet to puder, én til kørestolen og én til bilsædet, således at hun kunne sidde stabilt og fuldt understøttet i bilsædet.

Bilens pude kan desuden tages med til andre formål fx middag på en restaurant eller en tur i biografen.

En relativt enkel løsning, men med store positive konsekvenser for kvinden.

”Hun er meget, meget glad for de to løsninger, vi endte med. Det har haft en enorm betydning for hende at få bilen og ikke mindst at få en bedre siddestilling hjemme. Hun var glad for, at det kunne lade sig gøre så nemt,” fortæller Kirsten Drivsholm.

Savner fokus på siddestilling

Til trods for at kvinden havde haft problemer og smerter i flere år ikke mindst i forbindelse med transport, havde hverken hun selv eller fagpersoner omkring hende taget siddestillingsproblematikken op. Det ærgrer Karen Hjort på fagets vegne.

”Folk tænker sjældent på siddestilling i bilen – heller ikke selv om de har stabilitet og siddepude i deres kørestol. Og det er faktisk et problem – bl.a. i forhold til tetraplegikere,” siger hun og forklarer, at det både udgør et problem i forhold til den enkelte borger, der med dårlig siddestilling risikerer at få flere smerter og følgeproblemer, og i forhold til trafiksikkerheden.

”Kvinden her sad ustabilt og havde store smerter, når hun kørte, og det kan ikke undgå at påvirke koncentration og kørsel,” uddyber Karen Hjort, der gerne så et større fokus på siddestilling generelt i forbindelse med indretning af bil.

Portrætfoto af Kirsten Drivsholm og Karen Hjort

Brug hinandens ekspertise

Det større fokus kan bl.a. komme fra tættere samarbejde fagspecialister imellem.

På Center for Kommunikation og Hjælpemidler er der sjældent koblet mere end én person på en sag, men der er mange uformelle samarbejder og rådslagning kontorerne imellem.

De to konsulenter fortæller bl.a. om en bilsag, hvor der var behov for en synsspecialist, fordi borgeren led af en bestemt øjensygdom.

”Vi havde diskuteret, om man skulle skærme en del af forruden af, sætte noget specialfilm på glassene eller noget helt tredje. Men efter et besøg hos vores kolleger ovenpå, endte borgeren med briller og en kasket, for det viste sig at være den bedste løsning,” fortæller Kirsten Drivsholm med henvisning til husets syns-specialister, der holder til på førstesalen.

”Vi har som terapeuter en tendens til at tro, vi kan det hele, men ofte kan det altså være godt at få andre fagspecialisters perspektiv på for eksempel bilsagerne,” siger Kirsten Drivsholm.

Lignende nyheder

Socialstyrelsen - Telefon: +45 72 42 41 00 - Email: ViHS@Socialstyrelsen.dk